Odmalička mne obklopují zvuky, které mne inspirují. I já skrz ně inspiruji druhé. Zvuky mám prostě ráda. Je to můj svět, ve kterém se cítím jistě a svobodně. Díky existenci zvuku si umím užít ticho. Ticho, ze kterého se zrodí myšlenka. Dát jí život v podobě hudebního zvuku je pro mne neustálou výzvou a úžasným dobrodružstvím!

I have been surrounded by sounds which are inspiring for me, since childhood. And I can inspire others through these sounds. I just like the sounds. It has been my world where I can feel security and freedom. Thanks to the existence of sound I can enjoy silence. Silence, from which an idea is born. To give birth to the idea in the form of musical sound is for me an unending quest and great adventure!