Petra Šuško ( Gavlasová)

vystudovala skladbu a hru na klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, studium skladby a hudební režie na HAMU v Praze zakončila v kompoziční třídě Milana Slavického (2002). Během studia  také absolvovala stáže v Holandsku (Conservatorium van Amsterdam, 1999; HKU Utrecht School of Art, 2002-2003). V posledních letech působila hlavně jako hudební pedagog (Anglické gymnázium v Praze) a jako hudební režisérka audiovizuálních projektů. Její kompoziční doménou je především oblast elektroakustické hudby v kombinaci s různými nástroji, multimediální projekty, hudba k radioartu a k filmovému dokumentu. Je členkou ženského skladatelského sdružení „Hudbaby“. Její skladby získaly již od doby studií řadu ocenění v celostátní skladatelské soutěži pro mladé skladatele Generace,  aktuálně je také finalistkou české sekce mezinárodní soutěže elektroakustické hudby Musica Nova (2003, 2019). Její kompozice jsou pravidelně prováděny na řadě etablovaných hudebních festivalů v ČR i zahraničí. V současnosti se zabývá autorskou tvorbou pro děti a pracuje na svém novém projektu – edukativních přednesových skladbách pro variabilní nástrojové obsazení se zapojením technologií 21.století.

Studied composition and piano at the Janáček Conservatoire in Ostrava. She graduated in composition and music production from the Academy of Performing Arts in Prague, from the composition class of Milan Slavický (2002). During her studies she held internships in Holland (Conservatorium van Amsterdam, 1999; HKU University of the Arts Utrecht, 2002-2003). In recent years Petra has focused mainly on pedagogical aktivity (The English College in Prague), and on working as a music producer of audiovisual projects. Her primary focus in composition is on electroacoustic music, music for various instrumental combinations, multimedia projects, radiophonic music, and film documentaries. Petra is a member of a female composers group Hudbaby” (Musicrones). Petra’s compositions have been awarded numerous prizes in the “Generation” competition for young composers. She has been a finalist in the Czech section of the international competition electroacoustic music, Musica Nova (2003, 2019). Her compositions have been presented at many established music festivals in the Czech Republic and abroad. Currently Petra is devoting her time to composing pieces for children, and has also been working on her new project: educational recital compositions for various instruments, involving 21st century technologies.