pro sólo flétnu a tape / for flute solo and tape

BRNO, STARÁ RADNICE

Kristýna Vaculová – flétna/flute , koncert Janáček Ensemble