TO WAIT…

 

a collage on poems by Emily DICKINSON
for mezzosoprano, percussion and electronics
2003

Jednotlivé básně jsou zhudebněny a propojeny již předtočenými zvuky z pásu, na kterém jsem záměrně konfrontovala různá slova ze všech básní, často zcela vytržené z kontextu. Vše spolu s hudební složkou vytváří jakýsi mystický příběh, ačkoli původně básně spolu nesouvisí a pocházejí s různých autorčiných období. Poezie ve své době naprosto neznámé americké básnířky (1830-1886) je unikátní její zkratkovitostí, použitím výstižných a originálních metafor, které otevírají svět fantazie a nechávají poměrně velký prostor pro individuální výklad. Tuto atmosféru jsem chtěla zachovat a proto zde posluchač najde kombinaci zpěvu, slova, recitace spolu s perkusivními zvuky, které nabízejí širokou škálu zvuků a barev.