MINIPŘÍBĚHY PRO DVA / MINI-STORIES FOR TWO

 • MINIPŘÍBĚHY PRO DVA / MINI-STORIES FOR TWO
 • MINIPŘÍBĚHY PRO DVA / MINI-STORIES FOR TWO
 • MINIPŘÍBĚHY PRO DVA / MINI-STORIES FOR TWO
 • MINIPŘÍBĚHY PRO DVA / MINI-STORIES FOR TWO

Sedm snadných skladeb pro dvě violoncella / Seven easy duets for two cellos

 1. Se psem na procházce / Walking the Dog
 2. Hrajme v pohodě / Let’s Play Cool
 3. Dávná vzpomínka / Distant Memory
 4. Na vlnkách / On Waves
 5. Deštivé odpoledne / Rainy Afternoon
 6. Za starých časů / In the Old Days
 7. Preludování / Preluding

„Minipříběhy pro dva“ je kolekce sedmi originálních duet pro mírně pokročilé violoncellisty. Jednotlivé nástrojové party jsou napsány pro různou hráčskou úroveň tak, že mohou být provozovány jak v rámci komorní hry, tak i v individuální výuce, kdy např. náročnější part hraje učitel. Skladby jsou vhodným zpestřením a obohacením tradičního koncertního repertoáru. Příjemné a líbivé melodie s výraznými harmonicko – rytmickými elementy a zvukomalbou umocňují svým hudebním charakterem imaginární děj každého Minipříběhu.

Pro zjednodušení nácviku skladeb je součástí sešitu také odkaz na stažení audio nahrávek. Každá skladba je zde nahrána třikrát, celá skladba (demo nahrávka), pouze první hlas a pouze druhý hlas. Všechny nahrávky jsou ve formátu mp3, demo nahrávka je nahrána s předklikem metronomu a jednotlivé party jsou nahrány s klikem metronomu po celou dobu nahrávky. Hráč se tak může rozhodnout, zda bude svůj part cvičit souběžně se svým
partem z audio nahrávky nebo bude hrát s partem pro druhý nástroj, případně se přidá k celkové nahrávce a bude hrát unisono se svým partem na nahrávce. Součástí odkazu ke stažení jsou také pomocné nahrávky pro naladění violoncella, pro struny C-G-D-A, ve standartním ladění 442 Hz.

“MINI-STORIES for two” is a collection of seven original duets for early intermediate cellists. The individual instrumental parts are written for different technical levels, so that they can be performed both as part of chamber music and in individual lessons, when, for example, the more demanding part is played by the teacher. The compositions are suitable to provide variety and to enrich of the traditional concert repertoire. Pleasant and catchy melodies with distinctive harmonic and rhythmic elements and sound painting enhance the imaginary plot of each Mini-story with their musical character.

To make practicing the songs easier, the score also includes audio tracks of the compositions as a whole and in individual parts in mp3 format with a metronome. These are available online for download using the link in the sheet music. The player can thus decide whether he/she would play his part simultaneously with the same part from the audio track or with the part of the second instrument, or as accompaniment to the whole recording. The audio also includes four auxiliary tracks for cello tuning, for strings C-G-D-A, in standard 442 Hz tuning.

 

 

Date: 10/04/2023

Project url: https://www.enoty.eu/mini-pribehy-pro-dva-violoncello-duet?f=1

Category: NOTY / SHEET MUSIC

0 comments

Write a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *