MINIPŘÍBĚHY PRO TŘI / MINI-STORIES FOR THREE

 • MINIPŘÍBĚHY PRO TŘI / MINI-STORIES FOR THREE
 • MINIPŘÍBĚHY PRO TŘI / MINI-STORIES FOR THREE
 • MINIPŘÍBĚHY PRO TŘI / MINI-STORIES FOR THREE
 • MINIPŘÍBĚHY PRO TŘI / MINI-STORIES FOR THREE

Sedm snadných skladeb pro tři violoncella / Seven easy trios for three cellos

 1. Námořníci / Sailors
 2. Jízda na kole / Bike Ride
 3. Drakiáda / Kite Flying
 4. Létající koberec / Flying Carpet
 5. Taneční večer / Dance Night
 6. Mys Dobré naděje / Cape of Good Hope
 7. Výlet do Španělska / Trip to Spain

  „MINIPŘÍBĚHY PRO TŘI“ je další řada originálních skladeb obsahující sedm trií pro mírně pokročilé violoncellisty, navazující na předchozí sešit duet Minipříběhy pro dva. Jednotlivé nástrojové party jsou napsány pro různou hráčskou úroveň a v rámci komorní hry, může například náročnější part hrát učitel. Skladby jsou vhodným zpestřením a obohacením tradičního koncertního repertoáru. Příjemné a líbivé melodie s výraznými harmonicko-rytmickými elementy a zvukomalbou umocňují svým hudebním charakterem imaginární děj každého minipříběhu.

  “MINI-STORIES FOR THREE” is another series of original compositions containing seven trios for early intermediate and intermediate cellists, following on from the previous book of duets Mini-stories for two. The individual instrumental parts are written for different technical levels, and when playing these pieces, the more challenging part can be played by a teacher, for example. The compositions are suitable to provide variety and to enrich the traditional concert repertoire. Pleasant and catchy melodies with distinctive harmonic and rhythmic elements and soundpainting enhance the imaginary plot of each mini-story with their musical character.

Date: 13/05/2023

Category: NOTY / SHEET MUSIC

0 comments

Write a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *