HUDBA VZORNÉ DOMÁCNOSTI / THE MUSIC OF THE EXEMPLARY HOUSEHOLD

  • HUDBA VZORNÉ DOMÁCNOSTI / THE MUSIC OF THE EXEMPLARY HOUSEHOLD
  • HUDBA VZORNÉ DOMÁCNOSTI / THE MUSIC OF THE EXEMPLARY HOUSEHOLD
  • HUDBA VZORNÉ DOMÁCNOSTI / THE MUSIC OF THE EXEMPLARY HOUSEHOLD
  • HUDBA VZORNÉ DOMÁCNOSTI / THE MUSIC OF THE EXEMPLARY HOUSEHOLD

pro ženský vokální kvintet (S,S,MS,A,A) , klarinet a violoncello / for female vocal quintet (S,S,MS,A,A), clarinet and violoncello / 2023

věnováno souboru Coccinelle / dedicated to Coccinelle Ensemble

premiéra 4.12. 2023 Praha, Venuše ve Švehlovce/ premiere 4.12. 2023 Prague

Ensemble Coccinelle, klarinet: Jaroslav Škuta violoncello Štěpán Drtina , dirigent / conductor: Jan Rybář

Hudba vzorné domácnosti je volně inspirována Knihou vzorné domácnosti (1916) od královehradecké autorky mnoha svérázných a velmi populárních příruček pro ženy, Anuše Kejřové* (1874-1926). Fascinace uchopením hodnoty a role ženy a její ironické zrcadlení v dnešním kontextu je téma, které rezonuje jistě nejednou ženou i v současnosti. Bizarní tipy, rady a recepty nabízejí osobitý vhled do reálií denních povinností v standardu začátku 20.století a mohou být zajímavou vnitřní reflexí a sondou pro každého.“

The music of the Exemplary Household is loosely inspired by the Book of the Exemplary Household (1916) by Anuše Kejřová* (1874-1926), the author of many quirky and very popular handbooks for women from Hradec Králové (Czechia). The fascination with grasping the value and role of a woman and its ironic reflection in today’s context is a theme that surely resonates with many women even today. Bizarre tips, advice and recipes offer a unique insight into the realities of daily duties in an early 20th-century standard and can be an interesting internal reflection and probe for anyone.”

 
  1. Týdenní kalendář hospodyňky / Weekly Housewife Calendar
  2. Želva / The Turtle
  3. Bažant / The Pheasant
  4. Štastná hospodyňka / Happy Housewife

Date: 15/12/2023

Category: INSTRUMENTAL & VOCAL

0 comments

Write a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.