NÁVRATY / RETURNS

  • NÁVRATY / RETURNS
  • NÁVRATY / RETURNS
  • NÁVRATY / RETURNS
  • NÁVRATY / RETURNS
  • NÁVRATY / RETURNS
  • NÁVRATY / RETURNS
  • NÁVRATY / RETURNS

RETURNS pro klarinet, vicoloncello a klavír / for clarinet, cello and piano

premiéra / premiere 15.11. 2023, Ostrava, Fakulta umění OSU

Daniel Svoboda – klarinet/clarinet

Markéta Brixi – violoncello

Eva Kolková – klavír / piano

 

Trio Návraty je imaginární hudební reflexí mých pocitů a myšlenek při návštěvách Ostravy, kdy městě vyrůstala. Staronové reálie i vzpomínky ožívají, těkají, mísí se s novými podněty a nabývají tak další podobu a tvar. Zdánlivě stylově odlišné hudební myšlenky jsou vzájemně propojené drobnými chromatickými fragmenty, které vstupují do hudby ve funkci jakéhosi alter-ega.

Trio Returns is an imaginary musical reflection of my feelings and thoughts during visits to Ostrava when I was growing up in the city. Old realities and memories come to life, fly away, mix with new stimuli and thus take on another form and shape. Apparently stylistically different musical ideas are interconnected by small chromatic fragments that enter the music in the function of a kind of alter-ego.


 

 

 

Date: 27/11/2023

Category: INSTRUMENTAL & VOCAL

0 comments

Write a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.