SOUVĚTÍ PRO SMYČCE / SYNTAX FOR STRINGS

 

SOUVĚTÍ pro smyčce, Sál Martinů HAMU Praha, 1999, live nahrávka, Talichův komorní orchestr, dirigent Tomáš Netopil

SYNTAX for string orchestra, Martinů Hall, Academy of Performing Prague, 1999, live recording by Talich Chaber Orchestra, conducted by Tomáš Netopil